پايگاه شخصي و اطلاع رساني بابک اسماعيلي
مدیرعامل سبدگردان فراز در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه اطلاعات بورس

سبدگردان ها که تا پیش از این با چالش های زیادی دســت به گریبان بودند، امروز اما جایگاهی در بازار ســرمایه پیدا کرده اند و حرفی برای گفتن دارند. تا جایی که بنا به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان فراز، تا پیش از بحران سال ۹۹، شرکت های سبدگردان عملکرد قابل قبولی داشته اند. او افزایش های تعداد ســبدگردان  ها را برای رقابت بیشتر در بازار سرمایه ضروری و بروکراسی های پیچیده را یکی از چالش ای تاثیرگذار بر عملکرد شرکت های سبدگردان می داند.

برای آگاهی از وضعیت و برنامه های اتی سبدگردان فراز، هفته نامه اطلاعات بورس، گفتگوی مفصلی با دکتر بابک اسماعیلی انجام داده است که مشروح آن را می توانید در اینجا بخوانید.

2